شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

لايحه اساسنامه سازمان انرژي‌هاي تجديدپذير انرژي برق (ساتبا)

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1395/04/26 لايحه  
1395/09/24 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1395/10/07 نظر مجمع مشورتي حقوقي  
1395/10/07 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1395/10/08 نامه استمهال  
1395/10/18 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله يک  
1395/10/27 متن نهايي قانون  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مرداد ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-