شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

ادعاي خلاف شرع بودن مصوبه شماره 16621/300 مورخ 1394/4/1 معاونت معماري و شهرسازي و دبيرخانه شورايعالي معماري و شهرسازي در خصوص كاهش حريم اسلامشهر و انتزاع بخش احمد آباد مستوفي

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1395/12/21 استعلام دیوان عدالت اداري  
1396/03/01 گزارش کارشناسی  
1396/04/13 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1396/04/18 نظر شوراي نگهبان (عدم مغايرت با موازين شرع)  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( خرداد ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-