شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

طرح تشكيل وزارت بازرگاني

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1397/12/15 طرح  
1398/07/03 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1398/07/09 نظر مجمع مشورتي حقوقي  
1398/07/09 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1398/07/17 نامه استمهال  
1398/07/21 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله يک اصول 85 - 133
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( فروردين ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-