شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

طرح اداره صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1359/09/10 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1359/09/25 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله يک اصول 74 - 175 - 138 - 134 - 126 - 113 - 57 - 89
1359/10/08 مصوبه مجلس شوراي اسلامي(اصلاحي)  
1359/10/11 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله دو  
1359/11/08 متن نهايي قانون  
<<< پيــــــوســـت هــا >>>
1359/10/20 تذكر رئيس جمهور در خصوص مغايرت قانون با قانون اساسي  
1359/11/07 پاسخ شوراي نگهبان به تذكر رئيس جمهور  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-