شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

ادعاي خلاف شرع بودن مواد 40 و 41 دفترچه يكپارچه سازي ضوابط محاسبات درآمدي مصوب 1391/12/22 شوراي اسلامي شهر مشهد

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1397/11/23 استعلام دیوان عدالت اداري  
1399/10/07 نظر شوراي نگهبان (مغايرت با موازين شرع)  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( بهمن ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-