شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

طرح اصلاح مواد (1)، (6) و (7) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل‌ و چهارم (44) قانون اساسي

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1392/03/11 طرح  
1393/02/22 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1393/02/30 نظر مجمع مشورتي حقوقي  
1393/03/04 نظر شوراي نگهبان (ابهام)مرحله يک  
1393/04/01 مصوبه مجلس شوراي اسلامي(اصلاحي)  
1393/04/04 جدول تطبيقي  
1393/04/10 نظر مجمع مشورتي حقوقي  
1393/04/10 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1393/04/12 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله دو  
1393/04/23 متن نهايي قانون  
<<< نظرات استدلالي شوراي نگهبان >>>  
<<< مشـــروح مــذاكـــرات >>>
1393/02/31 ششمين جلسه شوراي نگهبان در سال 1393  
1393/04/11 دوازدهمين جلسه شوراي نگهبان در سال 1393  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-