شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

اساسنامه صندوق بازنشستگي وزارت اطلاعات

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1378/04/30 مصوبه هيات وزيران  
1378/10/21 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله يک  
1378/11/09 متن نهايي اساسنامه  
1379/06/02 متن نهايي اساسنامه  
<<< پيــــــوســـت هــا >>>
1379/05/03 ايراد رئيس مجلس شوراي اسلامي  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( خرداد ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-