شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

طرح برقراري حقوق وظيفه و مستمري براي محافظين و رانندگاني كه به درجه رفيع شهادت نايل مي‌شوند يا در راه انجام وظيفه فوت يا معلول شوند

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1361/03/10 طرح  
1361/08/02 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1361/08/11 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله يک  
1361/08/22 متن نهايي قانون  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مرداد ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-