شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

لايحه بيمه محصولات كشاورزي

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1361/06/04 لايحه  
1362/01/18 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1362/01/28 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله يک اصل 60
1362/03/01 مصوبه مجلس شوراي اسلامي(اصلاحي)  
1362/03/12 نامه استمهال  
1362/03/25 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله دو  
1362/04/15 متن نهايي قانون  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مرداد ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-