شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

لايحه مجازات جرايم نيروهاي مسلح

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1381/12/26 لايحه  
1382/08/20 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1382/08/25 جدول تطبيقي  
1382/09/08 نامه استمهال  
1382/09/10 نظر مجمع مشورتي حقوقي  
1382/09/17 نظر مجمع مشورتي حقوقي  
1382/09/20 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله يک اصول 172 - 3
1382/10/09 مصوبه مجلس شوراي اسلامي(اصلاحي)  
1382/10/12 جدول تطبيقي  
1382/10/15 نظر مجمع مشورتي حقوقي  
1382/10/18 نامه استمهال  
1382/10/25 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله دو  
1382/11/07 متن نهايي قانون  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-