شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 4/93/461/ش-1393/8/5 مصوب شوراي اسلامي شهر آباده

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1396/11/11 استعلام دیوان عدالت اداري  
1397/02/08 گزارش کارشناسی  
1397/02/24 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1397/04/23 نظر شوراي نگهبان (عدم مغايرت با موازين شرع)  
1397/10/11 رأی دیوان عدالت اداري  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( فروردين ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-