شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

طرح استفساريه بند (الف) تبصره (2) ماده (76) قانون تأمين اجتماعي اصلاحي مصوب 1380/7/14

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1396/07/02 طرح  
1396/11/10 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1396/11/17 نظر مجمع مشورتي حقوقي  
1396/11/17 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1396/11/18 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله يک اصل 112
1397/02/04 مصوبه مجلس شوراي اسلامي(اصلاحي)  
1397/02/08 جدول تطبيقي  
1397/02/15 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1397/02/18 نامه استمهال  
1397/02/22 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله دو  
1397/02/29 متن نهايي قانون  
<<< نظرات استدلالي شوراي نگهبان >>>  
<<< مشـــروح مــذاكـــرات >>>
1397/02/19 مشروح مذاكرات جلسه مورخ 1397/2/19 شوراي نگهبان  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-