شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

لايحه اصلاح تبصره ماده (3) قانون تأسيس وزارت صنايع سنگين

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1361/07/15 لايحه  
1362/02/27 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1362/03/02 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله يک  
1362/03/19 متن نهايي قانون  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مرداد ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-