شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

نظارت شرعي در خصوص مستثني بودن موقوفات از قوانين مربوط به املاك شخصي

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1374/03/07 نامه سازمان اوقاف و امور خيريه  
1374/04/27 نظارت شرعي شوراي نگهبان  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-