شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

طرح حدود صلاحيت دادسراها و دادگاه‌هاي انقلاب

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1362/01/29 طرح  
1362/02/04 نامه مجلس شوراي اسلامي  
1362/02/08 نامه مجلس شوراي اسلامي  
1362/02/11 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1362/02/12 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله يک  
1362/02/13 متن نهايي قانون  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مرداد ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-