شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

استعلام در خصوص درخواست بررسي مصوبه نمايندگان ويژه رئيس جمهور از حيث انطباق با اصل 127 قانون اساسي

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDFWord
1380/03/12 استعلام اشخاص  
1380/07/05 نظر شوراي نگهبان (مغايرت با قانون اساسي) اصول 127 - 138
<<< مشـــروح مــذاكـــرات >>>  
<<< پيــــــوســـت هــا >>>  
1379/03/07 تصميم نمايندگان ويژه رئيس جمهور  
<<< عناوين مرتبط >>>  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1397 نسخه 2-1-1 )
-