شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

استفساريه در خصوص اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1383/07/15 استفساريه  
1383/07/18 نامه مجلس شوراي اسلامي  
1383/08/02 نظر شوراي نگهبان (تفسيري) اصل 138
<<< پيــــــوســـت هــا >>>
1382/05/11 تصويب نامه كميسيون موضوع اصل 138 قانون اساسي  
1382/06/01 تصويب نامه كميسيون موضوع اصل 138 قانون اساسي  
<<< عناوين مرتبط >>>
استفساريه در خصوص اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1402 نسخه 1-2-1 )
-