شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

استفساريه در خصوص اصل يكصد و سي و پنجم قانون اساسي

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1385/07/05 استفساريه  
1385/10/03 نامه مجلس شوراي اسلامي  
1386/01/20 نامه كميسون اصل نود قانون اساسي  
1386/10/04 نظر شوراي نگهبان (تفسيري) اصل 135
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( بهمن ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-