شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

استفساريه در خصوص اصل پنجاه و دوم قانون اساسي‌

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1374/02/18 استفساريه  
1374/03/17 نظر شوراي نگهبان (تفسيري) اصل 52
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( خرداد ماه 1402 نسخه 1-2-1 )
-