شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

لايحه اصلاح قانون معافيت پاسداران كميته‌ها از انجام خدمت وظيفه مصوب 1359/3/14

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1360/08/17 لايحه  
1361/01/15 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1361/01/26 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله يک  
1361/02/08 متن نهايي قانون  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-