شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

نظارت شرعي در خصوص تصويب‌نامه مورخ 1373/10/6 هيئت وزيران در رابطه با چاپ و نشر اوراق قرضه جديد براي بازپرداخت اصل و جوائز اوراق قرضه سابق

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1373/12/15 نامه مجلس شوراي اسلامي  
1374/01/19 نامه شوراي نگهبان  
1374/10/25 نامه مجلس شوراي اسلامي  
1376/10/08 نامه مجلس شوراي اسلامي  
1377/01/10 نظارت شرعي شوراي نگهبان  
<<< پيــــــوســـت هــا >>>
1373/09/27 تصويب‌نامه مورخ 1373/09/27 هيئت وزيران  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( اسفند ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-