شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

استعلام در خصوص امكان تأييد گزينشي افراد وابسته يا همفكر به برخي از گروه‌ها، مسلكها و فِرَق مذهبي‌

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1370/07/29 استعلام اشخاص  
1370/08/13 نظر شوراي نگهبان (ساير) اصول 4 - 94 - 98 - 99
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-