شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

استفساريه در خصوص اصول يكصد و چهل و يكم و هشتاد و پنجم قانون اساسي‌

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1373/06/05 استفساريه  
1373/06/23 نظر شوراي نگهبان (تفسيري) اصول 85 - 141
<<< عناوين مرتبط >>>
استفساريه در خصوص اصل يكصد و چهل و يكم قانون اساسي  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( خرداد ماه 1402 نسخه 1-2-1 )
-