شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

طرح اجازه مكاتبه و تحقيق مستقيم به كميسيون اصل (90) با دستگاه‌هاي مختلف دولتي جهت رسيدگي به شكايات مردم

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1359/10/09 طرح  
1359/11/01 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله يک  
1359/11/01 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1359/11/02 متن نهايي قانون  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-