شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

اصلاح اساسنامه سازمان خصوصي‌سازي

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1398/06/20 مصوبه هيات وزيران  
1398/07/09 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1398/09/16 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله يک  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( ارديبهشت ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-