شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

ادعاي خلاف شرع بودن مصوبه شماره 9001/29 مورخ 1377/4/28 شهردارى تبريز

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1382/10/24 استعلام دیوان عدالت اداري  
1383/01/20 نظر شوراي نگهبان (عدم مغايرت با موازين شرع)  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-