شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

ادعاي خلاف شرع بودن بند ث ماده 6 آيين‏نامه اجرايى قانون الحاق يك تبصره به ماده واحده قانون تمركز امور مربوط به تاكسيرانى شهر تهران

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1379/03/01 استعلام دیوان عدالت اداري  
1379/04/30 نظر شوراي نگهبان (عدم مغايرت با موازين شرع)  
1379/11/02 رأی دیوان عدالت اداري  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-