شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

ادعاي خلاف شرع بودن نامه شماره 24/1673-1394/4/22 دانشگاه اروميه

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1396/01/21 استعلام دیوان عدالت اداري  
1396/06/27 نامه ديوان عدالت اداري  
1396/07/24 نظر شوراي نگهبان (ساير)  
1396/09/01 نامه ديوان عدالت اداري  
1397/03/07 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1397/03/08 گزارش کارشناسی  
1397/05/02 نامه شوراي نگهبان  
1397/06/05 رأی دیوان عدالت اداري  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1397 نسخه 1-2-1 )
-