شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

لايحه معافيت وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي از پرداخت هزينه‌هاي ثبتي

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1395/04/01 لايحه  
1398/02/24 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1398/02/31 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1398/03/01 نظر مجمع مشورتي حقوقي  
1398/03/04 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله يک  
1398/03/11 متن نهايي قانون  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-