شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

استفساريه در خصوص اصل نود و هفتم قانون اساسي

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1368/08/14 استفساريه  
1368/08/15 نظر شوراي نگهبان (تفسيري) اصل 97
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-