شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

لايحه راجع به اضافه شدن مدت شش ماه به موعد تسليم ترازنامه و حساب سود و زيان و اظهارنامه مالياتي شركت‌هاي تحت نظر بنياد مستضعفان

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1359/09/17 لايحه  
1359/11/19 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1359/11/30 نامه استمهال  
1359/12/04 نامه مجلس شوراي اسلامي  
1359/12/13 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله يک  
1360/01/08 متن نهايي قانون  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( ارديبهشت ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-