شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

ادعاي خلاف شرع بودن بند 1ـ1 دستورالعمل شماره 21985/ 36 مورخ 27/ 9/ 1379 مركز آموزش مديريت دولتى

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1380/04/17 استعلام دیوان عدالت اداري  
1380/07/28 نظر شوراي نگهبان (عدم مغايرت با موازين شرع)  
1380/08/27 رأی دیوان عدالت اداري  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-