شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

لايحه توقف اجراي احكام و دستورهاي اجرايي دادگاه‌هاي صالحه و مراجع ثبتي در مورد اسناد اجاره محل‌هاي مسكوني

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1359/08/13 لايحه  
1360/08/23 نامه مجلس شوراي اسلامي  
1360/08/24 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1360/08/26 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله يک اصول 156 - 157
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( خرداد ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-