شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

ادعاي خلاف شرع بودن تبصره 3 بند ب دستورالعمل شماره 3900/1/3/34 مورخ 1369/2/17 و دستورالعمل شماره 38705 مورخ 1370/12/4 وزير كشور

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1378/04/22 استعلام دیوان عدالت اداري  
1378/07/04 نظر شوراي نگهبان (عدم مغايرت با موازين شرع)  
1383/10/13 رأی دیوان عدالت اداري  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-