شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

طرح اساسنامه شركت ملي نفت ايران

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1393/03/03 طرح  
1394/09/15 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1394/11/27 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1394/11/27 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1394/12/16 نظر مجمع مشورتي حقوقي  
1394/12/19 نامه استمهال  
1394/12/26 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله يک اصول 85 - 52 - 57
1395/01/23 مصوبه مجلس شوراي اسلامي(اصلاحي)  
1395/02/15 نامه استمهال  
1395/02/19 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1395/02/22 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله دو  
1395/02/27 متن نهايي قانون  
1395/02/29 نظر مجمع مشورتي حقوقي  
<<< نظرات استدلالي شوراي نگهبان >>>  
<<< مشـــروح مــذاكـــرات >>>
1395/02/08 مشروح مذاكرات جلسه مورخ 1395/2/8 (عصر) شوراي نگهبان  
1395/02/22 ششمين جلسه شوراي نگهبان در سال 1395  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-