شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

ادعاي خلاف شرع بودن مصوبه سال 1395 شوراي اسلامي شهر شهرضا در خصوص اخذ عوارض كسري و حذف پاركينگ مسكوني تجاري - اداري و غيره

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDFWord
1396/06/05 استعلام دیوان عدالت اداري  
1396/07/02 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1396/07/05 گزارش کارشناسی  
1396/07/23 نظر شوراي نگهبان (عدم مغايرت با موازين شرع)  
1396/10/26 رأی دیوان عدالت اداري  
<<< مشـــروح مــذاكـــرات >>>  
<<< پيــــــوســـت هــا >>>  
<<< عناوين مرتبط >>>  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1397 نسخه 2-1-1 )
-