شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

ادعاي خلاف شرع بودن مصوبه شماره 1/3/34/1835 مورخ 1366/2/9 وزارت كشور

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1380/01/30 استعلام دیوان عدالت اداري  
1380/10/02 نظر شوراي نگهبان (مغايرت با موازين شرع)  
1380/11/28 رأی دیوان عدالت اداري  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-