شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 35161/ 34/ 1 مورخ 7/ 1/ 1380 سازمان ثبت اسناد املاك كشور

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1381/01/17 استعلام دیوان عدالت اداري  
1381/03/22 نظر شوراي نگهبان (عدم مغايرت با موازين شرع)  
1381/08/05 رأی دیوان عدالت اداري  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-