شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

طرح اصلاح مواد (180) و (182) قانون آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1401/08/18 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1401/09/05 نامه استمهال  
1401/09/16 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله يک اصول 94 - 95 - 3
1401/09/22 مصوبه مجلس شوراي اسلامي(اصلاحي)  
1401/09/23 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله دو اصول 3 - 94 - 95
1401/10/14 مصوبه مجلس شوراي اسلامي(اصلاحي)  
1401/10/18 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله سه  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1402 نسخه 1-2-1 )
-