شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

لايحه الحاق سازمان قضايي ارتش به دادگستري جمهوري اسلامي ايران

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1360/03/23 لايحه  
1360/08/10 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1360/08/19 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله يک  
1360/08/29 متن نهايي قانون  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( خرداد ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-