شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

طرح برقراري حقوق وظيفه و مستمري نمايندگان مجلس و عائله تحت تكفل آنان در مقابل حوادث و سوانح ناشي از مسئوليت‌هاي خطير نمايندگي

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1360/05/31 طرح  
1360/09/02 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1360/09/23 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله يک  
1360/10/09 متن نهايي قانون  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( خرداد ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-