شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 594 مورخ 1368/7/24 سازمان تامين اجتماعي

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1377/10/06 استعلام دیوان عدالت اداري  
1378/06/27 نظر شوراي نگهبان (عدم مغايرت با موازين شرع)  
1379/01/28 رأی دیوان عدالت اداري  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-