شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

ادعاي خلاف شرع بودن تسري مفاد بخشنامه شماره 60/60715 مورخ 1393/3/7 وزارت صنعت، معدن و تجارت

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1396/12/26 استعلام دیوان عدالت اداري  
1397/03/21 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1397/04/03 گزارش کارشناسی  
1397/04/28 نظر شوراي نگهبان (مغايرت با موازين شرع)  
1398/02/23 رأی دیوان عدالت اداري  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( بهمن ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-