شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

ادعاي خلاف شرع بودن بند 3 مصوبه شماره 202- 1380/7/21 سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1397/06/31 استعلام دیوان عدالت اداري  
1397/08/21 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1397/11/09 گزارش کارشناسی  
1398/04/16 نظر شوراي نگهبان (ساير)  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مرداد ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-