شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

ادعاي خلاف شرع بودن بند 1 مصوبه شماره 54240/37293-1396/3/31 هيئت دولت

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1396/08/17 استعلام دیوان عدالت اداري  
1396/09/27 گزارش کارشناسی  
1396/10/04 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1396/11/03 نظر شوراي نگهبان (عدم مغايرت با موازين شرع)  
1397/02/04 رأی دیوان عدالت اداري  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( فروردين ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-