شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

نظارت شرعي در خصوص ماده 303 قانون آيين دادرسي مدني، ماده 19 قانون روابط موجر و مستأجر، ماده 1 قانون ازدواج و ماده 17 قانون حمايت خانواده

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1363/05/09 نظارت شرعي شوراي نگهبان  
<<< پيــــــوســـت هــا >>>
ماده 1 قانون ازدواج مصوب مرداد ماه 1310  
1369/11/08 مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص «حق كسب يا پيشه يا تجارت»  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( اسفند ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-