شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

تذكر به رئيس مجلس شوراي اسلامي در خصوص قوانين آزمايشي

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1360/10/17 تذكر شوراي نگهبانمرحله يک اصل 85
1360/10/21 نتيجه تذكر  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آبان ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-