شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

استعلام در خصوص امكان مداخله مشاوران و نمايندگان رئيس جمهور در امور اجرايي‌

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1359/09/16 استعلام اشخاص  
1359/09/26 نظر شوراي نگهبان (ساير) اصل 60
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-