شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

ادعاي خلاف شرع بودن ماده 61 آيين‏نامه انتظامى نظام پزشكى (مصوب 3/ 3/ 1348)

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1361/12/08 استعلام دیوان عدالت اداري  
1361/12/16 نظر شوراي نگهبان (عدم مغايرت با موازين شرع)  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( ارديبهشت ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-