شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

اساسنامه فدراسيون‌هاي ورزشي آماتوري جمهوري اسلامي ايران

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1378/03/09 مصوبه هيات وزيران  
1378/04/28 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله يک اصل 85
1378/05/18 متن نهايي اساسنامه  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( خرداد ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-